Sveiki!

Sveiki atvykę į virtualią mokymosi aplinką „Sprendžiame matematiką”. Virtualioje aplinkoje talpinamos 7-8 klasių matematikos video pamokos atitinkančios bendrojo ugdymo programą. Prie kiekvienos pamokos pateikiamos ir praktinės užduotys, kurias spręsdami mokiniai gali įtvirtinti išmoktas teorines žinias. Mokytojai, prisijungę prie sistemos, gali matyti kaip mokiniams sekasi spręsti užduotis ir padėti tiems, kuriems sekasi prasčiau. Moksleiviui baigus spręsti ir pateikus užduoties sprendimą, mokytojai gali jį ištaisyti, parašyti savo pastabas ir komentarus, pateikti sprendimo vertinimą.

7 klasės kursas

1. Duomenų skaitymas ir vaizdavimas

Užduočių: 8

2. Duomenų vidurkis

Užduočių: 9

3. Mediana ir moda

Užduočių: 9

4. Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai

Užduočių: 15

5. Teigiamųjų ir neigiamųjų skaičių sudėtis ir atimtis

Užduočių: 15

6. Teigiamųjų ir neigiamųjų skaičių daugyba ir dalyba

Užduočių: 15

7. Laipsnis su natūraliuoju rodikliu

Užduočių: 15

8. Veiksmai su laipsniais

Užduočių: 11

9. Raidiniai reiškiniai

Užduočių: 12

10. Vienanarių sudėtis ir atimtis

Užduočių: 5

11. Vienanarių daugyba, dalyba ir kėlimas laipsniu

Užduočių: 13

12. Daugianarių sudėtis ir atimtis

Užduočių: 10

13. Daugianario dauginimas iš vienanario

Užduočių: 12

14. Vieno žingsnio paprastosios lygtys

Užduočių: 6

15. Dviejų žingsnių paprastosios lygtys

Užduočių: 6

16. Lygtys kai nežinomasis abejose lygties pusėse

Užduočių: 6

17. Lygtys su skliaustais

Užduočių: 12

18. Uždavinių sprendimas sudarant lygtis

Užduočių: 9

19. Skaičius ir jo dalys

Užduočių: 15

20. Pagrindinė proporcijos savybė

Užduočių: 15

21. Uždavinių sprendimas sudarant proporciją

Užduočių: 15

22. Kampai

Užduočių: 10

23. Lygiagrečios tiesės

Užduočių: 12

24. Lygiagrečių tiesių požymiai

Užduočių: 9

25 Trikampis

Užduočių: 15

26. Lygūs trikampiai – pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų

Užduočių: 12

27. Lygūs trikampiai - pagal kraštinę ir du kampus prie jos

Užduočių: 10

28. Lygūs trikampiai - pagal tris kraštines

Užduočių: 7

29. Trapecija - Keturkampis

Užduočių: 14

30. Trapecija

Užduočių: 5

31. Lygiagretainis ir rombas

Užduočių: 7

32. Stačiakampis ir kvadratas

Užduočių: 15

33. Piramidė

Užduočių: 9

34. Stačiosios prizmės paviršiaus plotas ir tūris

Užduočių: 9